Seguiment i pilotatge del programa adreçat a famílies en situació de risc amb la finalitat de millorar la resposta a les necessitats dels NNA des d’un exercici positiu de la Parentalitat a la ciutat de Lleida.